Kort over hovedveje i danmark

Den centrale vej- og stifortegnelse (CVF) – Vejdirektoratet

Den centrale vej- og stifortegnelse (CVF)

9. jan. 2023 — Vejmyndighederne skal i forbindelse med inddatering og løbende ajourføring af veje og stier benytte den centrale vej- og stifortegnelse – CVF.

CVF – vis på kort

Kort data © OpenStreetMap bidragsydere; © CVF – Den Centrale Vej- og … Zonekort; CVF veje/stier. Baggrundskort. Luftfoto; Dæmpet toposkærmkort

Rutenummererede veje i Danmark – Wikipedia

Rutenummererede veje i Danmark – Wikipedia, den frie encyklopædi

En rutenummereret vej er en vej i Danmark, som har fået tildelt et rutenummer. Eksempel på sekundærrute-skilt (rute 209) 3 km fra Præstø …

Offentlig vej eller privat fællesvej? – Københavns Kommune

Offentlig vej eller privat fællesvej? | Københavns Kommunes hjemmeside

Byens veje har forskellig status. Tjek på kortet, om en … Kort med oversigt over offentlige og private fællesveje … Se vejfortegnelser for København …

Byens veje har forskellig status. Tjek på kortet, om en bestemt vej er offentlig vej, privat fællesvej eller privat vej. Og se, hvad det betyder i praksis.

Danmark ( vejkort ) – Vægkort – Nordisk Korthandel

Danmark ( vejkort ) – Danmark – Vægkort – Nordisk Korthandel – Nordisk Korthandel

Et stort kort over hele Danmark, der giver et godt og detaljeret overblik. Et flot kort i rolige … Det viser samtlige større veje, og motorveje, i et farv.

Et stort kort over hele Danmark, der giver et godt og detaljeret overblik. Et flot kort i rolige farver, der vil pynte på enhver væg.Kortet er meget detaljerigt med mange by- og stednavne. Det viser samtlige større veje, og motorveje, i et farv

Veje i Danmark – Dansk Vejhistorisk Selskab

Denne side handler om historiske veje i Danmark. … For hver enkelt vej/vejstykke er der en kort beskrivelse og links til mere detaljerede beskrivelser …

Danmarkskort.dk

danmarkskort – Find vej, find sted eller find rute – danmarkskort. Med Danmarkskort finder du kort og rutevejledning i Danmark.

Veje – Danmarks Statistik

Find statistik om de danske veje. … Veje. Statistikken belyser det danske vejnet – både trafikken på vejene og investeringerne i vejnettet.

Hvor mange kilometer tilbagelægger biler, lastbiler og busser på de danske veje pr. år? Hvor stort er vejnettet i Danmark? Find statistik om de danske veje.

Støjkortet – Miljøstyrelsen

Støjkortet

Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de … og samtidig har Transportministeriet kortlagt støjen fra de største veje og …

Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder. Kortlægningen er sket for at opfylde EUs støjdirektiv.

Keywords: kort over hovedveje i danmark