Dmi forhøjet vandstand

Følg en forhøjet vandstand med DMI

Når DMI’s meteorologer varsler forhøjet vandstand, kan du følge med før, under og efter. Et par gange hvert år varsler DMI forhøjet vandstand enten ved den …

Når DMI’s meteorologer varsler forhøjet vandstand, kan du følge med før, under og efter.

Vandstand – DMI

Vandstand

Vandstandsprognose for de næste 48 timer · Radar og lyn · Radar med nedbørtype · Satellit dag · Satellit nat · Glatføre · Vejr · Lufttryk og nedbør · Vind.

Målinger af vandstand samt prognoser og tidevand.

Om vandstand – DMI

Om vandstand

Få vejrudsigten for netop din lokation op til 9 døgn frem. Se også regionaludsigten, farvandsudsigter, vejrkort, radar, vandstand og normaler for din kommune.

Her finder du en beskrivelse af Vandstandsgrafikken samt en forklaring af hvordan den skal aflæses. Her findes også en liste over stationer og dataleverandører.

forhøjet vandstand – Vejr for din lokation | DMI

Vejr for din lokation | DMI

Hvis der er udsendt et varsel om forhøjet vandstand, bør dette altid følges frem for den rå prognose. Vandstanden på ovenstående kort afviger fra …

Få vejrudsigten for netop din lokation op til 9 døgn frem. Se også regionaludsigten, farvandsudsigter, vejrkort, radar, vandstand og normaler for din kommune.

Oversvømmelse FAQ – DMI

Oversvømmelse FAQ | DMI

Kraftig regn · Snestorm / kraftig sne / snefygning · Vind · Forhøjet vandstand · Isslag · Torden og skybrud · Tæt tåge · Temperatur.

Varsler – DMI

Varsler

Et par gange hvert år varsler DMI forhøjet vandstand enten ved den jyske vestkyst eller i de indre danske farvande. Forhøjet vandstand betyder risiko for …

Nedenfor får du en oversigt over de varselssymboler der anvendes på dmi.dk, og hvad de betyder.

Følg en forhøjet vandstand med dmi.dk

I dag (2017) varsler DMI for forhøjet vandstand i danske farvande op til 36 timer inden kritisk vandstand overskrides. På det tidspunkt er man som regel ret …

Stormflodsvarsling – DMI

Stormflodsvarsling

10. jan. 2022 — DMI’s Klimaatlas viser nu, hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive … Forhøjet vandstand ved Aalbæk Havn i 2020.

Stormflodsvarsling går i al sin enkelhed ud på at advare om forhøjet vandstand som følge af en storm i god tid inden vandstanden når et kritisk

Vandet truer mere end 100 gange om året – DMI

Vandet truer mere end 100 gange om året | DMI

Så ser vi typisk en forhøjet vandstand langs den jyske vestkyst. De højeste vandstande forekommer længst mod syd, hvor tidevandet er kraftigst.

DMI’s Klimaatlas viser nu, hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet i fremtidens klima. Især kystområderne i det sydlige Katte

Weekend med høj – og lav – vandstand – DMI

Weekend med høj – og lav – vandstand | DMI

Keywords: dmi forhøjet vandstand, dmi varsel om forhøjet vandstand